Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

Iedereen die een cadeaubon bestelt verklaart zich akkoord met volgende voorwaarden

  • Een bestelling voor een cadeaubon kan pas worden aanvaard mits alle vereiste gegevens worden aangevuld.
  • Elke cadeaubon zal pas worden aangemaakt en verstuurd nadat de volledige betaling is toegekomen op het vermelde rekeningnummer.
  • Een cadeaubon zal toegestuurd worden naar de aangeduide bestemmeling.
  • Elke cadeabon mag zowel gebruikt worden in Thermen Dilbeek, Thermen Mineraal of Thermen Londerzeel.
  • Een cadeaubon geeft nooit recht op enige terugbetaling in geld van het eventueel niet opgebruikte saldo.
  • Een niet opgebruikt saldo kan slechts uitzonderlijk en om geldige redenen worden overgedragen naar een volgend bezoek, mits dit op een correcte manier door onze eigen medewerker op de bon wordt vermeld.
  • De cadeaubon is een financieel voorschot, eventuele facturatie kan pas na het verbruik van de bon, wanneer ook de verschillende maatstaven van heffing voor BTW gekend zijn.
  • Elk mogelijk probleem dat ervaren wordt door de besteller en dit zowel qua bestellen, betalen, verzenden, afdrukken, afhandelen of aanwenden van de cadeaubon, dient door hem onverwijld te worden gemeld aan info@thermenlonderzeel.be

U wordt zo dadelijk doorverbonden naar de beveiligde omgeving om uw betaling uit te voeren.